czwartek, 15 marca 2018

Nie bądź ludożercą!

Metafory użyte w wierszu Tadeusza Różewicza:

„patrzeć na kogoś wilkiem” – patrzeć nieprzychylnie, wrogo, nieprzyjaźnie, z niechęcią;
„deptać słabszych” – odnosić się do słabszych z pogardą, nie uznawać ich praw, uznawać tylko argument siły;
 „posuńcie się trochę” – zwrot sugeruje zabieranie miejsca, zagarnięcie go, a więc takie cechy jak chciwość, zachłanność, pazerność;
„mówić odwrócony tyłem: ja mnie mój moje” – traktować innych z lekceważeniem, zważać jedynie na swoje potrzeby, odnosić się do innych przedmiotowo, nie uznawać ich za równorzędne istoty ludzkie;

    


"List do ludożerców" T. Różewicza to poetycki protest przeciwko wszelkim przejawom znieczulicy, której coraz więcej w codziennym życiu. Poeta wie, że świat, w którym żyjemy jest bezwzględny i okrutny, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w każdym z nas drzemią humanitarne uczucia i do nich to właśnie apeluje, stosując poetycką formę listu otwartego. Ekspresja utworu wyraża się metaforami uzmysławiającymi nieludzkość naszych zachowań. Zasadnicza idea jest jednoznaczna – sprowadza się do lirycznego apelu: "Nie bądźmy ludożercami".